Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

LOW NFZ oraz Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem: „ Profilaktyka chorób zakaźnych XXI wieku” Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 15 maja 2022 r.

  • 16-02-2022
  • Zmodyfikowano: 16-02-2022
Celem konkursu  jest nagrodzenie autorów z województwa lubuskiego, którzy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku opublikowali w prasie, radiu, telewizji lub internecie najbardziej wartościowe, rzetelne i atrakcyjne pod względem formy i treści materiały dotyczące zagadnień związanych z tematyką zdrowotną pod hasłem „ Profilaktyka chorób zakaźnych XXI wieku.
 
W tym roku po raz pierwszy przyznana zostanie także nagroda
„Edukator”  za pracę dziennikarską  w szczególny sposób promującą tematykę chorób zakaźnych (materiały cykliczne, reportaże, informatory medyczne, wywiady edukacyjne itp.) W tej kategorii będziemy oceniać prace reporterskie, jakie zostały opublikowane od początku 2021 do 15 maja 2022 r.
 
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace mieszczące się w kategoriach: prasa, radio, telewizja, fotografia. Autor ma prawo do zgłoszenia prac w więcej niż jednej kategorii.
 
Zgłoszenia do konkursu mogą składać zainteresowani konkursem dziennikarze lub inny przedstawiciel medium.
 
Do pobrania: