Kontraktowanie

Kontraktowanie

INFORMATOR O POSTĘPOWANIACH

 • PDF
 • poleć

Ofertowanie – program do konkursu 2021

 • 10-06-2021
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2021)
 
Nazwa programu: OFERT_13.19.0609 ⇦ kliknij aby pobrać
 
Ważne informacje - prosimy o przeczytanie:
 1. W celu zapewnienia właściwej wymiany danych z NFZ, należy korzystać zawsze z najbardziej aktualnej wersji programu Ofertowanie. Aby sprawdzić jaką mamy wersję zainstalowanego programu, wybieramy w menu "Pomoc" pozycję "O programie..." i porównujemy zapis w polu "System: Ofertowanie wersja: .... " z aktualną wersją programu: 13.19.0609. Jeśli oba zapisy są zgodne, to mamy zainstalowaną aktualną wersję Ofertowania.
 2. W przypadku wystąpienia potrzeby ponownego importu pliku z tzw. profilem ofertowym (SSX2) do programu Ofertowanie, należy taką operację ponownego importu wykonać dopiero po ponownej instalacji programu. Kolejny import profilu ofertowego wykonany na zasadzie nadpisania "starych" danych, może powodować poważne błędy w działaniu programu i uniemożliwić zapis i wydruk oferty!!!
Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2021, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
 • Przywrócono możliwość prawidłowego przygotowania wniosku POZ - z wydrukiem i plikiem obrazującym harmonogram godzinowy na wizyty domowe - praca położnej w środowisku pacjenta - kobiety i noworodka.
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
 • Wykonano naprawę funkcjonalności tworzenia punktu oferty dla postępowań ZPO.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku papierowej oferty dla postępowań w typie umowy 04/1 dla roku 2021 w zakresie wykazu personelu.
 • Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku papierowej oferty dla postępowań w typie umowy 04/1 dla roku 2021.
 • Wprowadzono poprawki w zakresie prezentacji kolekcji punktów oferty/wniosku.
 • Wprowadzono walidację zakresu dat obowiązywania wskazanej przez operatora umowy podwykonawstwa względem zakresu dat obowiązywania postępowania.
 • Umożliwienie prawidłowego zdefiniowania w SI NFZ postępowania w trybie konkursu lub rokowań oraz zawarcia umów na udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
 • Wykonano naprawę w zakresie prezentacji personelu oraz harmonogramu pracy miejsca realizacji świadczeń.
   
 
 
 
 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2):
 • jeśli została już wprowadzona oferta to pozycję tej oferty należy usunąć przyciskiem "Usuń - F8"  w oknie "Pozycja oferty / wniosku",
 • wczytać nowy, aktualny plik SSX2,
 • utworzyć nową ofertę.
lub
 • odinstalować aktualną wersję Ofertowania,
 • zainstalować NOWĄ wersję Ofertowania,
 • wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
 • utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP, z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
 
Uwaga!
W przypadku wystąpienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2021, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ).
 

Poradniki techniczne

 • PDF
 • poleć