Leczenie uzdrowiskowe

 • 00-00-0000
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 6 października 2014

Od 1 października 2014 r. zmianie (niewielkiemu podwyższeniu) uległa częściowa odpłatność ponoszona przez pacjenta za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.
 
 • 05-08-2013
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Dyżur

Uwaga! Kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przyjmuje petentów w robocze poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-15.00
 
 • 05-06-2013
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 2 września 2014

UWAGA – istnieje możliwość wcześniejszego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe!
 
 • 08-11-2012
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 poz. 835) od dnia 1 STYCZNIA 2012 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (druk do pobrania).
 
 • 01-08-2012
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia.
 • 28-02-2011
 • PDF
 • poleć

Ważne!

To warto wiedzieć.
 • 28-02-2011
 • PDF
 • poleć

Co zabrać, wyjeżdżając do sanatorium

Jadąc na leczenie uzdrowiskowe, każdy powinien zabrać ze sobą plik ważnych dokumentów. I nie tylko.
 • 28-02-2011
 • PDF
 • poleć

Rezygnacja ze skierowania

W przypadku rezygnacji przez pacjenta z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym z potwierdzonym skierowaniem oraz całością dokumentacji medycznej.
 • 09-03-2011
 • PDF
 • poleć

Zakresy leczenia uzdrowiskowego

Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynie do oddziału Funduszu poddawane jest ocenie celowości. Ocenę oraz formę leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium,przychodnia uzdrowiskowa) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Istnieją następujące zakresy leczenia:
 • 09-03-2011
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2