Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubuski Oddzial Wojewódzki w Zielonej Górze
Od 1 października 2013 r. zmianie (niewielkiemu podwyższeniu) ulega częściowa odpłatność ponoszona przez pacjenta za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.
 
czytaj dalej »
Uwaga! Kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przyjmuje petentów w robocze poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-15.00
 
UWAGA – istnieje możliwość wcześniejszego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe!
 
czytaj dalej »
Od 1 września 2012 r.  zmianie (niewielkiemu podwyższeniu) ulega częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium, które pacjent pokrywa z własnej kieszeni. 
 
czytaj dalej »
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 poz. 835) od dnia 1 STYCZNIA 2012 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (druk do pobrania).
 
czytaj dalej »
Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
czytaj dalej »