Leczenie uzdrowiskowe

 • PDF
 • poleć

Komunikat z 6 października 2014

 • 06-10-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Od 1 października 2014 r. zmianie (niewielkiemu podwyższeniu) uległa częściowa odpłatność ponoszona przez pacjenta za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.
 

Dyżur

 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uwaga! Kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przyjmuje petentów w robocze poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-15.00
 

Komunikat z dnia 2 września 2014

 • 08-11-2012
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
UWAGA – istnieje możliwość wcześniejszego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe!
 

Nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku

 • 01-08-2012
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 poz. 835) od dnia 1 STYCZNIA 2012 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (druk do pobrania).
 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 • 01-08-2012
 • PDF
 • poleć
Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Ważne!

 • 01-08-2012
 • PDF
 • poleć
To warto wiedzieć.

Co zabrać, wyjeżdżając do sanatorium

 • 01-01-2010
 • PDF
 • poleć
Jadąc na leczenie uzdrowiskowe, każdy powinien zabrać ze sobą plik ważnych dokumentów. I nie tylko.

Rezygnacja ze skierowania

 • 01-01-2010
 • PDF
 • poleć
W przypadku rezygnacji przez pacjenta z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym z potwierdzonym skierowaniem oraz całością dokumentacji medycznej.

Zakresy leczenia uzdrowiskowego

 • 01-01-2010
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynie do oddziału Funduszu poddawane jest ocenie celowości. Ocenę oraz formę leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium,przychodnia uzdrowiskowa) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Istnieją następujące zakresy leczenia:
1 2
 • Baner: Pakiet onkologiczny - informacja
 • Baner: baner ABC
 • Baner: baner - kolejki
 • Baner: ZIP
 • Baner: baner_EKUZ_mini
 • Baner: dyrektywa_transgraniczna
 • Baner: Mammobusy
 • Baner: stomatologia dziecieca
 • Baner: infolinia MZ
 • Baner: Nie zabieraj organów do nieba
 • Baner: Poszkodowani w misjach
 • Baner: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych
 • Baner: BIP