Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program Profilaktyka 40 Plus

 • 10-01-2024
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych. 
 
Od 1 grudnia 2023 r. zmienia się numer telefonu infolinii na zapisy: - na szczepienia przeciwko HPV i - na badania z Programu Profilaktyka 40PLUS. Nowy numer to: +48 800 100 101, czynny w godzinach od 8:00 do 18:00. Dotychczasowy numer 989 będzie dostępny do 15 grudnia 2023 r.
 
 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego.

 • 08-04-2024
 • PDF
 • poleć
Do kogo jest skierowany program
Do osób  w wieku:
– od 50 do 65 lat,
– od 40 do 49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.
 
Kto nie może skorzystać z tego programu
- osoby u których kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat
- osoby u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

 • 03-04-2024
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 25-64 lat,
 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) - mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Program profilaktyki raka piersi

 • 03-04-2024
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 45-74 lat,
 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.
 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

 • 03-04-2024
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób, które:
Program adresowany jest do osób, które znajdują się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).
Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.
 
Gdzie się badać? Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania u lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej do których pacjent złożył deklaracje wyboru, przy czym do realizacji powyższego programu zobowiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka POZ..

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

 • 21-03-2017
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób które:
 * mają powyżej 18 lat i palą papierosy
 

Program badań prenatalnych

 • 08-04-2024
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • wiek od 35 roku życia,
 • w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,
 • w rodzinie występują strukturalne aberracje chromosomowe, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
 • stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 

Program profilaktyki gruźlicy

 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:
 • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
 • osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
 • nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy