Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2017

 • 10-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Oferta na usługę prawną 2017

 • 19-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Prace remontowe w pomieszczeniach LOW NFZ

 • 10-11-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

I ogłoszenie o sprzedaży mebli

 • 03-11-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Postępowanie dotyczące świadczenia usług w zakresie telefonicznej informacji

 • 18-12-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki