Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku LOW NFZ w Zielonej Górze

 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2018 w zakresie kosztów administracyjnych

 • 30-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2018

Załączniki

Postępowanie dotyczące dostawy komputerowych stacji roboczych wraz z monitorami - 30 szt.

 • 07-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2017

 • 10-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć