Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie przełączników LAN i urządzeń firewall

 • 18-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Ogłoszenie dotyczące dostawy samochodu osobowego

 • 20-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Postępowanie dotyczące dostawy komputerowych stacji roboczych wraz z monitorami - 30 szt.

 • 07-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych

 • 07-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych

 • 23-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych

 • 09-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2017

 • 10-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć