Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Sprzedaż składników majątkowych - sprzęt informatyczny

 • 20-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Sprzedaż składników majątkowych - telefony stacjonarne i meble

 • 20-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony- usługi pocztowe

 • 17-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony-materiały eksploatacyjne

 • 09-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2018 roku - w zakresie wydatków inwestycyjnych

 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych

 • 19-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu typu DLP

 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania

 • 15-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Przetarg nieograniczony na dostawę energii

 • 21-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Postępowanie dotyczące świadczenia usług w zakresie całodobowej informacji telefonicznej

 • 24-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Załączniki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania dotyczącego świadczenia usług w zakresie całodobowej informacji telefonicznej
Pytanie z dnia 10.11.2017
W przedstawionym zapytaniu brakuje w zestawieniu informacji ile spośród odebranych połączeń było skierowanych na Państwa numery stacjonarne, a ile na numery infolinii 800. Proszę o przesłanie informacji jaka była ilość (czas trwania) połączeń na numery bezpłatne.
Odpowiedź:
Dane niezbędne do przygotowania oferty są zawarte  w punkcie 2 zapytania ofertowego w akapicie „Szacunkowa miesięczna ilość połączeń”.
 
1 2 »