Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

 • 18-09-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
 
poniedziałek
08:00
 -
16:00
wtorek
08:00
 -
18:00
środa
08:00
 -
16:00
czwartek
08:00
 -
16:00
piątek
08:00
 -
16:00
 
 
 
 
 
 
 
ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
poniedziałek
08:00
 -
16:00
wtorek
08:00
 -
18:00
środa
08:00
 -
16:00
czwartek
08:00
 -
16:00
piątek
08:00
 -
16:00
 
 
 
 
 
 
 
We wtorki w godzinach 16:00 - 18:00 można:
 • załatwić sprawy związane z wydaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • złożyć wniosek dotyczący formularzy unijnych
 • uzyskać informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce oraz państwach UE/EFTA
 • uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • uzyskać informację na temat swojego ubezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskać informacje na temat tego „Gdzie się leczyć”
 • potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (uzyskać na ten temat informacje)
 • załatwić sprawy związane z leczeniem uzdrowiskowym (złożyć wniosek o leczenie sanatoryjne, uzyskać wszelkie informacje)
 • złożyć skargę lub wniosek (przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz).