Dyrekcja

Dyrekcja

Piotr Bromber

  • 13-07-2018
  • PDF
  • poleć
Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku  do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 
 
PIOTR BROMBER - mgr politologii (Wydział Nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński)
 
Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania i finansów publicznych w szczególności: kontroli i nadzoru, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe: „Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji” (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu) oraz „Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w administracji rządowej w województwie, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Posiada również doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Zielonogórskim.
Od 29 października 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych LOW NFZ.
 
 
 

Monika Giblewska

  • PDF
  • poleć
Od 20 sierpnia 2008 r. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. Poprzednio była naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej LOW NFZ.
 
 
 
MONIKA GIBLEWSKA – lekarz internista (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 
Pracowała m.in. w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Zielonej Górze. Od marca 2000 r. zdobywała doświadczenie zawodowe w Lubuskiej Regionalnej Kasie Chorych, a potem w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Ma ukończone studia podyplomowe, m.in. Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej (1998/99 r.) na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz studia w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (2001 r.).
    

Jolanta Krug

  • 30-09-2016
  • PDF
  • poleć
Od 15 grudnia 2009 r. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych. Wcześniej była Naczelnikiem Wydziału Spraw Świadczeniobiorców.