Dyrekcja

Dyrekcja

Ewa Skrbeńska

  • 15-09-2021
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Od 14 września 2021 r. pełni obowiązki Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Od 01 kwietnia 2020 r. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 
 
 
Ewa Skrbeńska  – mgr zdrowia publicznego  (Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek zdrowie publiczne, specjalność zarządzanie w opiece zdrowotnej), studia podyplomowe z zakresu zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania: Podyplomowe Studia „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi”, studia podyplomowe z zakresu ochrony danych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Podyplomowe Studia „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie”
 
W roku 1998 w Ośrodku Organizacji i Ekonomiki Służby Zdrowia była członkiem zespołu koordynującego pierwsze kontrakty zawarte przez Wojewodę z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w ramach POZ.
W latach 1999 -2003 pracowała w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych jako specjalista.
Od 2004 r. do 2016 r. była Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
Od 2016r. do  2020 r. początkowo jako Specjalista ds. Akredytacji potem jako Kierownik Działu Monitorowania Jakości i Ochrony Danych Osobowych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia oraz wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalach.

Daria Kaczmarek

  • 28-07-2020
  • PDF
  • poleć
Od 01 sierpnia 2019 r.  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. Od 03 października 2017 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Ekonomiczno – Finansowego i Rozliczeń Międzynarodowych.  
 
 
 
Daria Kaczmarek – mgr inż. zarządzania i marketingu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku starszego referenta.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w ramach Wydziału Ekonomiczno-Finansowego oraz uczestnicząc w pracach powoływanych zespołów merytorycznych.