Dyrekcja

Dyrekcja

Marta Cal

  • 01-03-2024
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Od 1 marca 2024 r. pełni obowiązki Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Od 01 marca 2022 r.  Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych. 
Od czerwca 2015 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Kontroli, od sierpnia 2017 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych pełniła od 2020 r.
 
 
 
 
Marta Cal – studia magisterskie na kierunku: historia w zakresie zarządzania dokumentacją i informacją Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Studia licencjackie na kierunku: administracja publiczna w zakresie administracji celno-skarbowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wkp.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w administracji skarbowej, a następnie w ramach Wydziału Kontroli oraz Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku referenta.

Daria Kaczmarek

  • 28-07-2020
  • PDF
  • poleć
Od 01 sierpnia 2019 r.  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. Od 03 października 2017 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Ekonomiczno – Finansowego i Rozliczeń Międzynarodowych.  
 
 
 
Daria Kaczmarek – mgr inż. zarządzania i marketingu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku starszego referenta.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w ramach Wydziału Ekonomiczno-Finansowego oraz uczestnicząc w pracach powoływanych zespołów merytorycznych.