Dyrekcja

Dyrekcja

Piotr Bromber

  • 04-09-2020
  • PDF
  • poleć
Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku  do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 
 
Piotr Bromber - mgr politologii, Wydział Nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
 
Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania i finansów publicznych w szczególności: kontroli i nadzoru, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji oraz Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne.
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w administracji rządowej w województwie, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.
Od 29 października 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych LOW NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku  do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów publicznych i problematyki ochrony zdrowia.

Ewa Skrbeńska

  • 28-07-2020
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Od 01 kwietnia 2020 r. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 
Ewa Skrbeńska  – mgr zdrowia publicznego  (Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek zdrowie publiczne, specjalność zarządzanie w opiece zdrowotnej), studia podyplomowe z zakresu zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania: Podyplomowe Studia „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi”, studia podyplomowe z zakresu ochrony danych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Podyplomowe Studia „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie”
 
W roku 1998 w Ośrodku Organizacji i Ekonomiki Służby Zdrowia była członkiem zespołu koordynującego pierwsze kontrakty zawarte przez Wojewodę z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w ramach POZ.
W latach 1999 -2003 pracowała w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych jako specjalista.
Od 2004 r. do 2016 r. była Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
Od 2016r. do  2020 r. początkowo jako Specjalista ds. Akredytacji potem jako Kierownik Działu Monitorowania Jakości i Ochrony Danych Osobowych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania jakością w ochronie zdrowia oraz wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalach.

Daria Kaczmarek

  • 28-07-2020
  • PDF
  • poleć
Od 01 sierpnia 2019 r.  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. Od 03 października 2017 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Ekonomiczno – Finansowego i Rozliczeń Międzynarodowych.  
 
 
 
Daria Kaczmarek – mgr inż. zarządzania i marketingu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku starszego referenta.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w ramach Wydziału Ekonomiczno-Finansowego oraz uczestnicząc w pracach powoływanych zespołów merytorycznych.