Dyrekcja

Dyrekcja

Daria Kaczmarek

  • 04-02-2019
  • Zmodyfikowano: 28-07-2020
  • poleć
  • PDF
Od 01 sierpnia 2019 r.  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych. Od 03 października 2017 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Ekonomiczno – Finansowego i Rozliczeń Międzynarodowych.  
 
 
 
Daria Kaczmarek – mgr inż. zarządzania i marketingu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku starszego referenta.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w ramach Wydziału Ekonomiczno-Finansowego oraz uczestnicząc w pracach powoływanych zespołów merytorycznych.