Rada oddziału

Rada oddziału

Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 • 21-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ została powołana w dniu 29 marca 2017 r. i jest organem opiniodawczo-nadzorczym Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) z siedzibą w Zielonej Górze.
 
Rada Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Regulaminu Rady.

Zadania Rady Oddziału

 • PDF
 • poleć

Skład Rady Lubuskiego OW NFZ

 • 17-06-2024
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Lubuskiego OW

 • 21-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć