Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program badań prenatalnych

  • 15-03-2013
  • Zmodyfikowano: 16-12-2020
  • poleć
  • PDF
Program adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek od 35 roku życia,
  • w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,
  • w rodzinie występują strukturalne aberracje chromosomowe, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
  • stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 
Celem programu jest umożliwienie identyfikacji ryzyka wad i wczesnego rozpoznawania wad płodu, profilaktyka chorób dziedzicznych w rodzinach wysokiego ryzyka genetycznego oraz zwiększenie dostępności badań prenatalnych w Polsce.
 
Dane epidemiologiczne:
Rosnący systematycznie średni wiek kobiet rodzących doprowadził do sytuacji gdzie rodzące powyżej 35 roku życia stanowią do 10% ogólnej liczby porodów. U kobiet powyżej 35 r. ż. wzrasta ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanych aberracją chromosomalną. Określenie ryzyka ich wystąpienia i wykrycie wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży, umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego i przygotowanie się rodziców do wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po urodzeniu dziecka.
 
Tu można wykonać bezpłatne badanie:
 
NOWA SÓL: 
 
* Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 2, tel. 530 979 200
 
* Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, telefon do rejestracji 68 388 23 98
 
GORZÓW WIELKOPOLSKI:
 
* Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, tel. 95 733 18 90
 
* PRENATAL CLINIC Sp. z o.o., ul. Stefana Starzyńskiego 1, tel. 881 290 600
 
 
MIĘDZYRZECZ:
 
* Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o., ul. Mieszka I 14, tel. 530 979 200
 
 
ZIELONA GÓRA:
 
* Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 44, tel. 530 979 200
 
* Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego Sp z o.o. ul. Zyty 26 w Zielonej Górze, tel. dla pacjentek 533 322 316 i 537 258 926