Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program profilaktyki chorób układu krążenia

  • 02-01-2012
  • Zmodyfikowano: 04-05-2022
  • poleć
  • PDF
Program adresowany jest do osób, które:
w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat (w bieżącym roku są to osoby z roczników 1987,1982.1977, 1972.1967), u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz które dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK (także u innych świadczeniodawców)
 
Gdzie się badać? Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania u lekarza rodzinnego, do którego pacjent złożył deklarację wyboru, przy czym do realizacji powyższego programu zobowiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Celem programu jest obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem dzięki wczesnemu wykryciu, redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka. Planowane jest również osiągnięcie zwiększenia wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia.

Dane epidemiologiczne:
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w Europie. Czynnikami sprzyjającymi chorobom układu krążenia są m.in. niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu i stres. Oddziaływając na organizm przez dłuższy czas doprowadzają do zaburzeń biochemicznych i fizjologicznych oraz w konsekwencji do dyslipidemii, otyłości, cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego krwi. Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia można uzyskać minimalizując czynniki ryzyka.
 
Jakie badania można wykonać w ramach programu?
W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przeprowadza się szereg procedur w tym między innymi:
a) badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
b) wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
c) przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
d) kwalifikację świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
e) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz podjęcie decyzji co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą
Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:
• obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)
• palenie papierosów
• przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
• wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut
• wyniki badania fizykalnego
• wynik oceny BMI
• pomiary ciśnienia tętniczego
• wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
 
Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia, a następnie dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecania dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej, przy czym dla celów oceny ryzyka zapadalności na choroby układu krążenia przyjmuje się następującą skalę:
Ryzyko łagodne – osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć
Ryzyko umiarkowane – osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko duże – osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko bardzo duże – osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia
 
 

Załączniki