Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program profilaktyki gruźlicy

  • poleć
  • PDF
 
 
 
 
O programie
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
Kto realizuje program?
Program ten realizują pielęgniarki poz dla swojej populacji pacjentów.
Gdzie trzeba się udać aby skorzystać z programu?
Pielęgniarka poz dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu.  
Jak często można korzystać z programu?
Badania przesiewowe w kierunku wykrywania gruźlicy wykonywane są co 2 lata.
Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:
  • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
  • osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
  • nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy