Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program profilaktyki raka szyjki macicy

  • 08-04-2011
  • Zmodyfikowano: 04-06-2024
  • poleć
  • PDF
Program adresowany jest do kobiet, które:
  • są w wieku 25-64 lat,
  • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) - mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Załączniki