Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, których umowy wygasają z dniem 30.06.2017 roku

 • 01-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (umowy ważne do 30.06.2017 r.) na Portalu Świadczeniodawcy  dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach:

Lista świadczeniodawców pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • 30-03-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Lista świadczeniodawców pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • 01-03-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Lista świadczeniodawców udzielających świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medycze od 1 stycznia 2017 r.

 • 29-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

LISTA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 • 29-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

UWAGA - PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy przedłużające ważność umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do 30.06.2017 r.

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Świadczeniodawcy, którzy wyrazili zgodę na przedłużenie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do 30.06.2017 r. i aneksowali aktualnie obowiązujące umowy proszeni są o dokonanie na Portalu Świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ aktualizacji produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych. 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – dotyczy zawierania umów na rok 2017

 • 06-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
               Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy – zaopatrzenie w wyroby medyczne – Informator o postępowaniach na rok 2017 znajdują się ogłoszenia postępowań oraz definicje w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach:
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
- zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
- zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
- zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;

LISTA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 • 30-11-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

LISTA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 • 30-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

LISTA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 • 30-09-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 »