Aktualności

Aktualności

Komunikat z 9 stycznia 2015

 • 09-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.14.1138), świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 
 

Komunikat z 9 stycznia 2015

 • 09-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikatu dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne.
 

Komunikat z 02 stycznia 2015r.

 • 02-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dotyczący sprawozdawczości pierwszego wolnego terminu w listach oczekujących.

Komunikat z 31 grudnia 2014

 • 02-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dotyczący porozumień w sprawie zapewnienia dostępu do świadczeń w zakresie POZ od 02 stycznia 2015

Komunikat z 29 grudnia 2014

 • 29-12-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 12 grudnia 2014

 • 12-12-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WERYFIKACJI RAPORTÓW SPRAWOZDAWCZYCH REGUŁĄ O KODZIE 50601048
 

komunikat z 8 grudnia 2014

 • 08-12-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie szablonów umów na 2015 r.
 

komunikat z 4 grudnia 2014

 • 04-12-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dotyczący składania przez świadczeniodawców e-dokumentów.

komunikat z 18 listopada 2014

 • 18-11-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dotyczący składania przez świadczeniodawców e-dokumentów.
 
 

Komunikat z 14 listopada 2014

 • 17-11-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat informujący o szkoleniu zorganizowanym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat: „Wirusowa gorączka krwotoczna Ebola – zadania i obowiązki dla lekarzy POZ oraz jednostek ratownictwa medycznego wynikające z obowiązującego stanu prawnego, wytycznych WHO, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego”.
 
1 ... 27 28 29 30 31 ... 35 »