Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 16-10-2020
 • Zmodyfikowano: 16-10-2020
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert                  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 października 2020 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie :
 • położnictwa i ginekologii wraz z zakresami skojarzonymi: pobranie materiału
  z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony
  z 02.1450.001.02, świadczenia zabiegowe w ginekologii i położnictwie - zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa – diagnostyka onkologiczna
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
że w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w wysokości 1,00 zł.
 
Harmonogram postępowania konkursowego:
 • ogłoszenie konkursu          - 16.10.2020r.
 • termin składania ofert        - 02.11.2020r.
 • otwarcie ofert                     - 04.11.2020r. godz. 11.00
 • rozstrzygnięcie konkursu   - 23.11.2020r.
 
Okres obowiązywania umowy od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.06.2021r.