Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

  • 08-01-2021
  • Zmodyfikowano: 08-01-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 08.01.2021 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresach:
 
03.0000.344.02
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ                                                                          
03.0001.344.02
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
03.0000.411.02
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE
03.0001.411.02
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE
03.0000.412.02
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOWISCYDOZY                                                                                                                          
03.0001.412.02
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MUKOWISCYDOZY                                               
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
 procedury pobytowe i diagnostyka w ww. programach lekowych
1,00 zł
substancje czynne w ww. programach lekowych
1,00 zł