Leki 75+

Leki 75+

Informacja nr 6202

 • 10-10-2018
 • Zmodyfikowano: 20-09-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Jakie leki są bezpłatne?
 
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.
 
Kto może wystawić receptę dla seniora?
 
 • Uprawniony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 
 • Uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
 
 
 • Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawia recepty dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa
 
 
 
 
Kto nie może wystawić recepty dla seniora?
 
 • Recept na bezpłatne leki dla seniorów nie mogą wystawiać lekarze specjaliści (np. lekarze udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach: chirurgicznych, neurologicznych, onkologicznych czy pulmonologicznych, oddziałach szpitalnych czy w pomocy doraźnej).
   
 • Jeżeli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (zaświadczenie lekarskie, karta informacyjna z leczenia szpitalnego). Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie.