Leczenie w poradniach specjalistycznych

Leczenie w poradniach specjalistycznych

Informacja nr 6205

 • 10-10-2018
 • Zmodyfikowano: 27-08-2020
 • drukuj
 • poleć
 • PDF

Leczenie w trybie ambulatoryjnym polega na tym, że nie musisz przez całą dobę przebywać w szpitalu lub innym miejscu prowadzenia terapii. Przychodzisz jedynie na konkretne badania lub zabiegi, np. do poradni specjalistycznej.
 
Podczas wizyty lekarz specjalista oceni twój stan zdrowia oraz wskaże dalszy przebieg leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Dowiesz się również, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też będziesz musiał znaleźć się pod opieką specjalistyczną.
 
Badania, leki i wyroby medyczne, w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń gwarantowanych, uzyskasz bezpłatnie.
 
Lekarz specjalista musi poinformować twojego lekarza rodzinnego m.in. o tym, w jaki sposób jesteś leczony, jakie przyjmujesz leki oraz kiedy masz wizyty kontrolne. Otrzymasz od niego również zaświadczenie z rozpoznaniem choroby oraz zalecaną farmakoterapią (leczenie chorób przy użyciu leków). Na tej podstawie lekarz POZ może wystawiać ci recepty potrzebne do leczenia.
 
Czy potrzebujesz skierowania
 
Tak, zasadniczo aby skorzystać z porady lekarza specjalisty, musisz uzyskać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).
 
Skierowanie nie jest jednak wymagane do:
 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.
 
Kiedy dostarczyć skierowanie
 
Jeśli zapisałeś się do poradni specjalistycznej, musisz dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz skreślony z listy oczekujących.
 
Wykaz świadczeń gwarantowanych w ramach AOS:
 • porady specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • procedury zabiegowe ambulatoryjne
 • świadczenia w chemioterapii
 • inne świadczenia ambulatoryjne: 
 • dializa otrzewnowa,
 • hemodializa,
 • tlenoterapia w warunkach domowych,
 • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,
 • żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe,
 • wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznej,
 • powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej,
 • naprawa i renowacja protezy twarzy,
 • wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy,
 • wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa,
 • wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej,
 • wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa,
 • leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej,
 • oksygenacja hiperbaryczna,
 • terapia izotopowa,
 • teleradioterapia radykalna, paliatywna i w leczeniu chorób skóry,
 • teleradioterapia konformalna z monitoringiem TK, bramkowana, z modulacją intensywności dawki, elektronami, fotonami,
 • brachyterapia standardowa,
 • brachyterapia z planowaniem 3D,
 • domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie,
 • opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego.