Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu społecznym

Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu społecznym

Informacja nr 7249

  • 10-07-2020
  • Zmodyfikowano: 10-07-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W starszym wieku wszelka aktywność, czynna postawa intelektualna i społeczna są wrecz niezbędne do prowadzenia satysfakcjonujacego życia. W sytuacji pojawiania sie rozmaitych niedostatków, wynikajacych z upływu kolejnych lat życia, aktywność taka może stać się sposobem niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się i  podkreślania istnienia pozytywnych stron starości.
 
Wraz z przejściem na emeryturę osoby starsze wycofują się stopniowo z wielu aktywności życiowych. Jedna grupa osób, uzyskujac możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem wolnym, włącza sie ̨aktywnie w różnego rodzaju pasje. Inna grupa poczatkowo przyjmuje bierne działanie, chcąc odpocząć i nacieszyć się swobodą i odpoczynkiem. W postawie tej nie ma nic złego, jednak długotrwałe unikanie aktywności wpływa na jakość życia i ogranicza podjecie decyzji o zmianie.
 
Istotne znaczenie w aktywizacji osób starszych ma wsparcie ze strony opiekunów oraz relacje personel medyczny – pacjent. Pielegniarka poprzez nawiązanie relacji terapeutycznej może skutecznie motywować do działania. Istotne jest monitorowanie funkcjonowania pacjenta pod wzgledem fizycznym i psychicznym, a w sytuacji braku informacji ze strony chorego – posługiwanie się technikami ułatwiajacymi  zrozumienie przekazywanych informacji. Ważnym elementem w pracy pielegniarki jest objęcie edukacją i podnoszenie świadomości na temat wpływu aktywizacji na stan zdrowia zarówno pacjenta, jak i najbliższych mu osób (rodziny, opiekunów).
 
Aktywizacja osób starszych oraz prawidłowa organizacja zajeć i czasu wolnego stanowić może źródło rozwoju osób w podeszłym wieku. Seniorzy są chetnymi uczestnikami kursów i warsztatów w prowadzonych wyłacznie dla nich. Zajęcia terapeutyczne podtrzymują sprawne funkcjonowanie psycho-społeczne seniora. Terapia zajeciowa ma na celu stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze bedą się czuły akceptowane, gdzie bedą  mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, dzielac się swoją wiedzą i doświadczeniem.