Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

UWAGA! PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019 r.

  • 28-11-2017
  • Zmodyfikowano: 28-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
    Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019 r.  i chcą aby w roku 2018 obowiązywały nowe zestawy produktów handlowych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych, proszeni są o wprowadzenie zmian w zestawach produktów handlowych i zatwierdzenie uaktualnionych zestawów w terminie do 15.12.2017 r. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy pamiętać o zatwierdzeniu zestawu tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW NFZ”.
    Następnie na adres mailowy: srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl proszę przesłać informację  zawierającą nazwę i kod świadczeniodawcy oraz wskazać id przekazanego zestawu (zestawów).