Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

  • 05-04-2018
  • Zmodyfikowano: 05-04-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.04.2018 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.04.2018 roku w terminie do 07.04.2018 r.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów: 
 
m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Marek Paszke
a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 733 – Paulina Buchwald
a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych