Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla świadczeniodawców poz

  • 04-07-2018
  • Zmodyfikowano: 06-08-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z § 15 ust. 4 Zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r., świadczeniodawcy, którzy realizują świadczenia lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla podopiecznych domów pomocy społecznej, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, zobowiązani są do przekazania informacji o liczbie powyższych świadczeniobiorców, w terminie do dnia 07 lipca 2018 r.
 
Powyższą informację należy przekazać zgodnie ze wzorem załącznika numer 4 do umowy (do pobrania w załączeniu).
 

Załączniki