Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ. Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2018 r.

  • 05-07-2018
  • Zmodyfikowano: 06-08-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.07.2018 roku. Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
Ponadto przypominam, że nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.07.2018 r. i 01.08.2018 r., ponieważ zgodnie z § 27 ust. 7 ww. zarządzenia podstawę rozliczania świadczeń w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
 
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Marek Paszke
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych