Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

  • 05-09-2018
  • Zmodyfikowano: 05-09-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przesyłanie list świadczeniobiorców i list uczniów do weryfikacji według stanu na 01.09.2018 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2018 roku
w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2018 r.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
Jednocześnie informuję, że z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 jak również licznymi problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i kompletne przekazanie list uczniów do LOW NFZ w zakresie pielęgniarki szkolnej uprzejmie informuję, że termin przesłania przedmiotowych danych został przesunięty do 19.09.2018 r.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Marek Paszke
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych