Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.(2018-09-11)

  • 11-09-2018
  • Zmodyfikowano: 11-09-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
KOMUNIKAT – dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem w dniu 01-09-2018r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681) zgodnie z § 2 ust. 1 zaistniała konieczność ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej. Przekazywana informacja dotyczy stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku jest poszerzona o formę wykonywania zawodu, obejmuje również świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 
Świadczeniodawcy mają obowiązek przekazania danych o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem portalu Świadczeniodawcy do dnia 15 września 2018 roku.
Komunikat przekazany również przez Portal świadczeniodawcy.