Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla świadczeniodawców POZ ubiegających się o dofinansowanie informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

  • 21-11-2018
  • Zmodyfikowano: 21-11-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W celu poprawnego wypełnienia wniosku wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia, w załączeniu przekazuję „Dodatkowe informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.”

Załączniki