Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2019 r.

  • 04-07-2019
  • Zmodyfikowano: 04-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.07.2019 roku.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
Ponadto przypominam, że nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.07.2019 r. i 01.08.2019 r., ponieważ zgodnie z § 27 ust. 7 ww. zarządzenia podstawę rozliczania świadczeń w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na dzień 01 czerwca roku obowiązywania umowy.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
 
 68 32 87 734
 –
Agnieszka Lubińska
 68 32 87 671
 –
Agnieszka Żebrowska
 68 32 87 707
 –
Joanna Zych
 
 
Piotr Bromber
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia