Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy poz - Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.03.2020r.

  • 04-03-2020
  • Zmodyfikowano: 04-03-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.03.2020 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne.