Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat do świadczeniodawców POZ dotyczący składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

  • 21-04-2020
  • Zmodyfikowano: 23-04-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Związku z pojawiającymi się przypadkami przyjmowania przez świadczeniodawców POZ deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ podczas rozmowy telefonicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje.
 
Dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru są:
 
1. Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
2. Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 
Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem oznajmionym przez pacjenta.
 
Dopuszczalne jest natomiast przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej  deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.
 
Do czynności związanych ze składaniem deklaracji wyboru nie ma zastosowania § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.