Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.04.2018 r.

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 05-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.03.2018 r.
 
 

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

 • 18-05-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Świadczeniodawcy POZ

 • 09-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Szanowni Państwo
      Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna realizację projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt realizowany będzie wspólnie z Bankiem Światowym, odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację.

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 05-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2018 r.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarki szkolnej

 • 18-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ( z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz oraz transportu poz.)

 • 15-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.01.2018 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 06-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.12.2017 roku, w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2017 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).
1 ... 5 6 7 8 9 ... 17 »