Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 19-10-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 06-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.10.2017 roku.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 

Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczący wzrostu finansowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.09.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2017 roku.
Powyższe listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 

Przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

 • 24-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 24-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.08.2017 roku. Powyższe listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

 • 24-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców ( z zakresu lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia w 2017 r. w ramach usług poz)

 • 19-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

 • 06-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.07.2017 r.
 
 

Uwaga! Świadczeniodawcy poz

 • 05-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.06.2017 r.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 »