Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 17 lutego 2012

  • 17-02-2012
  • Zmodyfikowano: 21-03-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Komunikat w sprawie cesji wierzytelności.
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu uzyskania zgody na przelew wierzytelności, wymaganej postanowieniem § 12 zawartej z Funduszem umowy o wydawanie refundowanego leku, podmiot prowadzący aptekę zawierając umowę cesji powinien złożyć do Dyrektora Oddziału wniosek o wyrażenie takiej zgody, załączając zawartą umowę cesji .
 
 
Wniosek powinien zawierać:
1. określenie podmiotu, na rzecz którego przelew wierzytelności ma być dokonany,
2. okres obowiązywania umowy cesji,
3. numer i data umowy zawartej z NFZ.
 
Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Oddziału apteka powinna dołączać do każdego zestawienia refundacyjnego oświadczenie (załącznik 1) o dokonanie przelewu kwoty należnej aptece z tytułu określonej refundacji na rzecz wskazanego nabywcy w przypadku zawarcia umowy cesji na więcej niż jeden okres refundacyjny.