Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

komunikat z 27 maja 2014

  • 27-05-2014
  • Zmodyfikowano: 27-05-2014
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK (danych z recept refundowanych sprawozdawanych przez apteki).
 
Nowy schemat spowoduje zmianę terminu generowania zwrotnego raportu dla apteki.
 
 
Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawności budowy komunikatu, otrzymają status „trwa weryfikacja komunikatu”. Komunikat zwrotny zostanie opublikowany w Portalu Świadczeniodawcy po dokonaniu sprawdzeń tj. w terminie do dwóch dni roboczych, liczonych od momentu przesłania przez aptekę pliku xml. Apteka będzie mogła wystąpić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego po zakończenia weryfikacji danych we wszystkich przekazanych komunikatach.
 
Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym wyniki sprawdzeń mogą być prezentowane ze statusem „ostrzeżenie” lub „błąd”.
 
Status „ostrzeżenie” stanowi informację dla apteki o potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej przekazanych danych, jednakże recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego. Działanie apteki powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodności przekazanych danych z zawartymi w zrealizowanych receptach. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy poprawić dane i wczytać nową („wyższą”) wersję realizacji.

Status „błąd” oznacza, że apteka przekazała dane uniemożliwiające refundację recepty, tym samym nie zostanie ona ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 68 328 76 16 lub 68 328 76 79.”