Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 23 kwietnia 2015

  • 23-04-2015
  • Zmodyfikowano: 12-06-2015
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przekazuje komunikat, przekazany przez Pana Jana Ciechanowskiego Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3.03.2015(znak: DSE1-K0965-3-1/15), dotyczący informacji o wzorach dokumentów potwierdzających status kombatanta, a tym samym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 
 
Status kombatanta potwierdzają poniższe dokumenty:
 
- zaświadczenie potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206, ze zm.) – wydane w formie legitymacji – przez Szefa (Kierownika) Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – wydany przez Szefa UdSKiOR;
- książeczka inwalidy wojennego – wydana przez ZUS – inwalida wojenny jest jednocześnie kombatantem;
- legitymacja osoby represjonowanej – wydana przez ZUS – osoba posiadająca taką legitymację jest ofiarą represji w myśl art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a zatem zgodnie z art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest kombatantem”.
 
 

Załączniki