Aktualności

Aktualności

komunikat z 9 stycznia 2014

  • 09-01-2014
  • Zmodyfikowano: 09-01-2014
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2013 roku.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 ust. 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego tj. 14 lutego 2014 roku za rok 2013.
Działając w oparciu o powyższe postanowienia proszę o złożenie dokumentów rozliczeniowych za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i dokonanie ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych (z uwzględnieniem komunikatów zamieszczanych w tej sprawie w Portalu Świadczeniodawcy) w terminie zgodnym z §23 ust. 3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj. w terminie do 10 stycznia 2014 roku.
 
Na podstawie przekazanych danych w powyższym terminie zostaną przeprowadzone analizy realizacji świadczeń w roku 2013, z uwzględnieniem świadczeń zrealizowanych ponad wartości określone w zawartych umowach, w celu podjęcia decyzji i oceny możliwości ich ewentualnego finansowania.
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia