Aktualności

Aktualności

Informacja o Europejskim Certyfikacie Psychoterapii ECP

  • 11-02-2019
  • Zmodyfikowano: 11-02-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia stanowisko Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w sprawie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii, dotyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013. poz.1610).
 
W obowiązującym porządku prawnym nie ma przepisów, na podstawie których możliwe byłoby określenie, czy osoba legitymująca się Europejskim Certyfikatem Psychoterapeutycznym posiada uprawnienia do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych, dotyczących sposobu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty oraz na stronach Polskiej Federacji Psychoterapii http://www.psychoterapia-polska.org/jak-uzyskac-europejski-certyfikat-psychoterapii, osoba spełniająca warunki określone przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) wskazuje wymagania szkoleniowe – 7 lat szkolenia, co najmniej 3 200 godzin, w tym ukończone studia wyższe w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub podobnych oraz specjalistyczne wyszkolenie w zakresie psychoterapii - minimum 1 400 godzin i 900 godzin praktyki psychoterapeutycznej z pacjentami w okresie co najmniej 36 miesięcy.
 
Z powyższych informacji nie wynika jednak, że Europejski Certyfikat Psychoterapeutyczny otrzymuje się po odbyciu szkolenia zakończone egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego.
 
W związku z powyższym przedmiotowy certyfikat wydawany jest na podstawie odbytych szkoleń, odbytego stażu klinicznego, pracy prowadzonej pod superwizją oraz własnej praktyki psychoterapeutycznej.
 
Należy również pokreślić, że wymogi dotyczące wykształcenia różnią się od wymogów, o których mowa jest w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 
Mając na uwadze powyższe, nie można stwierdzić, że osoba, która legitymuje się Europejskim Certyfikatem Psychoterapeuty, w pełni spełnia wymogi określone dla osoby prowadzącej psychoterapię zgodną z ww. rozporządzeniem koszykowym.
 
 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej