Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

  • 02-07-2019
  • Zmodyfikowano: 02-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.34), Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania do Oddziału Funduszu, informację o liczbie:
 
  1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
  2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.
 
Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 01 lipca 2019 r.
 
Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.
 
Jednocześnie LOW NFZ informuje, że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę ww. informacji, skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.