Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umów z LOW NFZ

  • 02-07-2019
  • Zmodyfikowano: 02-07-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681), Świadczeniodawca ma obowiązek:
 
  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę zatrudnienia;
  2. Obowiązek dotyczy świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położnych również realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  3. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 01 lipca 2019 r.
  4. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.
Jednocześnie LOW NFZ przypomina, że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę ww. informacji, skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.