Aktualności

Aktualności

UWAGA! Świadczeniodawcy poz Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2019 r.

  • 04-10-2019
  • Zmodyfikowano: 04-10-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.10.2019 roku w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2019 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber