Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

  • 29-11-2019
  • Zmodyfikowano: 29-11-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
 
Umowa będzie obowiązywała maksymalnie do 31.12.2020 roku.
 
Informacja oraz materiały o warunkach zawarcia ww. umów zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem: