Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Szczególne uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

  • 28-03-2018
  • Zmodyfikowano: 09-04-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
          Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zmieniony został art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
          Z dniem wejścia w życie przepisów, a więc od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki drowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Analogiczne prawa, jakie przysługują inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym i kombatantom.
               Uprawnienia przysługują osobom okazującym legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Legitymacja wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
 
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).
 
 
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia