Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący przedłużenia terminu do utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept do 30 czerwca 2018 r.

  • 26-02-2018
  • Zmodyfikowano: 26-02-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
                 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 r., zmieniającym Zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przedłużono procedurę aktualizacji danych i przekazania wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept do dnia 30 czerwca 2018 r.