Aktualności

Aktualności

Komunikat z 30 czerwca 2014

 • 30-06-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA.
 

komunikat z 12 czerwca 2014

 • 12-06-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Zasady rejestracji pacjentów w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej
 

Uwaga! Ważne!

 • 06-06-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
 
 

Komunikat z 26 maja 2014

 • 28-05-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat techniczny dotyczący świadczeniodawców wysyłających do Lubuskiego OW NFZ komunikaty XML
 
Szczegółowa informacja dotycząca wszystkich świadczeniodawców wysyłających do Lubuskiego OW NFZ komunikaty XML za pośrednictwem komunikacji z serwerem pocztowym:
 
 

komunikat z23 maja 2014

 • 23-05-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat techniczny dotyczący świadczeniodawców wysyłających do Lubuskiego OW NFZ komunikaty XML
 

Komunikat z 23 maja 2014

 • 23-05-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z § 9 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr. 50, poz. 260), Oddział Wojewódzki Funduszu, na wniosek osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przydziela im zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. Świadczeniodawca przydziela wykonującym u niego zawód osobom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o refundacji, zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. Numery, o których mowa powyżej mogą być wykorzystane tylko jeden raz.
 
 

Komunikat z 24 kwietnia 2014

 • 24-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla personelu medycznego w sprawie obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków przemocy w rodzinie oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa - pobierz
 
Dodatkowych informacji w sprawie komunikatu udziela Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia (tel. 22/530 03 21;22/530 03 83; dep-md.@mz.gov.pl lub j.kujawa@mz.gov.pl)
 
 
 
 
 

Komunikat z 16 kwietnia 2014

 • 16-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zasadą ogólna, wynikającą z § 8 ust,1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008 roku, Nr 81, poz.484), świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.
 

komunikat z 8 kwietnia 2014

 • 08-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku ze zmianami w systemie logowania do Portalu Świadczeniodawcy oraz Portalu Personelu wynikającego z wprowadzenia centralnego systemu logowania oraz przechowywania haseł, uprzejmie informujemy, że użytkownicy Portali, niebędący użytkownikami eWUŚ, będą musieli dokonać zmiany hasła w systemie. Zmiana zostanie wymuszona w momencie pierwszego logowania, po przeniesieniu danych do systemu centralnego, w dniu 9 kwietnia 2014 r. (środa).
 

Konferencja na temat psychoonkologii. Polecamy!

 • 08-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W dniach 10-16 maja 2014 roku w Żaganiu odbędzie się konferencja Psychoonkologia – pełniejsze spojrzenie na leczenie onkologiczne” . Organizatorzy zapraszają na konferencję lekarzy, psychologów, terapeutów i pielęgniarki,a także osoby chore onkologicznie i ich rodziny oraz wszystkich zainteresowanych pomocą psychologiczną i wsparciem w chorobie zagrażającej życiu. W ramach konferencji będzie można uczestniczyć zarówno w wykładach, jak i warsztatach. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
 
1 ... 30 31 32 33 34 ... 35 »