Aktualności

Aktualności

Uwaga!

 • 27-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uwaga! W związku z potrzebą wykonania planowych prac serwisowych, od piątku 28.03.2014 godz. 22:00 do soboty 29.03.2014 godz. 22:00 nie będzie dostępu do systemu informatycznego obsługującego sprawozdawczość, w tym do Portali NFZ.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
 
 

Komunikat z 27 marca 2014

 • 27-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2012.159 z późn. zm.), pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w powołanej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.
 

Komunikat z 24 marca 2014

 • 24-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie wystawiania dowodów księgowych przez świadczeniodawców LOW NFZ od dnia 01.01.2014 r.
 
 

komunikat z 17 marca 2014

 • 17-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA W RODZAJU AOS I POZ
 
 

Komunikat z 11 marca 2014

 • 13-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie rozliczeń
 
W związku z możliwością przekazywania przez Świadczeniodawców dowodów księgowych w formie edokumentu, przypominam, że nie uległy zmianie dotychczasowe zasady rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych świadczeniobiorcom na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta oraz pacjentom z UE/EFTA.
 

komunikat z 21 lutego 2014

 • 21-02-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów w roku 2014.
 
 

Zaproszenie na konferencję

 • 18-02-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Serdecznie zapraszamy na konferencję pt."Jednorodne Grupy Pacjentów. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach". Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. w Warszawie.
 
 

komunikat z 14 lutego 2014

 • 14-02-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 5 marca 2014 r. w godzinach 9-16.30 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się szkolenie z Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zalączniku.
 
 
 

Komunikat z 12 lutego 2014

 • 12-02-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Na prośbę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. przedstawiamy ofertę bezpłatnego kursu specjalistycznego pt. "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego". Szczegóły w załączeniu.
 
 

komunikat z 10 lutego 2014

 • 26-03-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Informujemy, że w dniu 4 lutego br. opublikowano na stronie internetowej Centrali NFZ Zarządzenie Nr 4/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
 
1 ... 31 32 33 34 35 »