Aktualności

Aktualności

Komunikat z 26 kwietnia 2012

  • 21-03-2016
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Informator dla świadczeniodawców zawierający zasady postępowania z obcokrajowcami w czasie trwania turnieju finałowego UEFA EURO 2012 - link na stronę Ministerstwa Zdrowia.
 

Komunikat z 19 marca 2012

  • 21-03-2016
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż od dnia 01 marca 2012r. przydziela 22-cyfrowe numery dla recept lekarskich, zgodnie z dyspozycją zawartą w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 23 grudnia 2011r.(ze zm.) oraz zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad numeracji recept.
 
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 »