Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta teleradioterapię, brachyterapię lub terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

 • 15-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o sprawozdawczości dotyczącej harmonogramów przyjęć

 • 15-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

 • 13-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny

 • 06-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zmiana słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

 • 06-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2020 r.

 • 05-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przedłużenie okresu rozliczeniowego

 • 21-10-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne

 • 30-09-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-10-2020 r. do 31.12.2020 r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów – (nie dotyczy POZ)

 • 28-09-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad zlecania testów na koronawirusa

 • 24-09-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 32 »