Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat DSOZ – informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

  • 08-08-2018
  • Zmodyfikowano: 19-09-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku z Zarządzeniem Nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz przyjętych w nim rozwiązań mających na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 852), Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przekazanie informacji zgodnie z komunikatem szczegółowym NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.
 
Komunikat należy stosować do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lipca 2018 r. i dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.