Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2018 roku

  • 10-01-2019
  • Zmodyfikowano: 10-01-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1146 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do 10 stycznia 2019 r.