Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Prezesa AOTMiT

  • 04-06-2019
  • Zmodyfikowano: 04-06-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej: „Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”.
Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać się w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej AOTMiT:   http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-konsultacje-zewnetrzne-20190531/